1. Bokningsvillkor Behandling

  • Vid bokning av behandlingen eller tjänst förbinder du dig att komma på utsatt tid.
  • Du kan avboka din tid senast 48 timmar innan.
  • Vid av- eller ombokning senare än 48 timmar innan bokad tid debiteras du som kund 100%.
  • Vid bokning av tid godkänner du som kund våra bokningsvillkor. 
  • Av- eller ombokning ska ske via mail. 

       2. Priser 

  • Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

       3. Ansvarsbegränsning 

  • Vi tar inget ansvar för eventuella förhinder, sjukdom eller liknande som gör att du inte kan komma på din bokade tid.
  • Vi tar inget ansvar för indirekta skador/allergiska reaktioner som kan ha uppstått på grund av behandlingar eller köpta produkter.
  • Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
  • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats.