Rutiner Covid-19

Hos oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg! Här är våra rutiner kring hur vi jobbar för att minska smittspridning av Covid-19.


Tillsammans hjälps vi åt att för att minska smittspridning!

Vad gör Vi?

 • Tvättar och spritar regelbundet våra händer.
 • Tvättar och spritar regelbundet alla ytor i lokalen. Minst en gång mellan varje kund.
 • Vi bär munskydd och/eller visir.
 • Vi bär handskar i de behandlingar som innebär en ökad smittorisk.
 • Vi håller avstånd till varandra.
 • Vi har extra lång paus mellan varje kund för att förhindra att kunder stöter ihop med varandra.
 • Vi har begränsat antalet människor som får vistas samtidigt i lokalen.
 • Vi stannar hemma om vi har symtom.


Vad kan Du som kund göra?

 • Tvätta och sprita dina händer det första du gör när du kommer till oss.
 • Undvik att ta i ditt ansikte. 
 • Kom ensam till din behandling. Sällskap får vänta utanför lokalen.
 • Kom max 10 minuter innan din behandling för att säkerställa att kunden innan dig har hunnit gå.
 • Betala med kort eller swish. Vi vill begränsa kontakten med kontanter så mycket som möjligt.
 • Håll avstånd till oss och andra kunder.
 • Hör av dig så fort som möjligt om du uppvisar symtom. Hör även av dig om du skulle uppvisa symtom efter att du har varit hos oss för att vi ska kunna begränsa smittspridning.
 • Om du har bekräftad Covid-19 ska du vara symtomfri i minst 7 dagar innan du kommer på behandling.